👈 فروشگاه فایل 👉

پاور پوینت ارزشيابي آموزشي

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاور پوینت ارزشيابي آموزشي

منظور از نظامدار بودن:   

اطلاعات بايد با  دقت تعريف شوند.  

           با برنامه ريزي درست و علمي جمع آوري شوند.

 منظور از تفسير شواهد:

          اطلاعات به گونه اي صحيح  مرتب، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و تفسير شوند.

   منظور از داوري ارزشي:

  ارزشيابي را ازتوصيف صرف فعاليت هاي فرايند  نظامدار جمع آوري اطلاعات و تفسير شواهدي است كه منجر به داوري ارزشي مي شود و در نهايت به عمل مي انجامد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کنترل بهداشتی استخرهای شنا دانلود پروژه طراحی سایت اینترنتی دینامیک تحقیق در مورد شكنجه سيستم هاي مديريت محتوي (cms) مجموعه معرفی قانون جذب