👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله خشکسالی، اثرات و راهکارهای مقابله با آن در کشاورزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله خشکسالی، اثرات و راهکارهای مقابله با آن در کشاورزی

مقاله شامل:

چکیده

مقدمه

تعريف عملي خشكسالي

تعریف و انواع خشکسالی از دیدگاه¬های مختلف

تعریف خشکسالی از دیدگاه هواشناسی

تعریف خشکسالی از دیدگاه کشاورزی

تعریف خشکسالی از دیدگاه آبشناسی

اثرات خشکسالی بر کشاورزی

اثر خشکسالی بر زراعت¬های دیم

اثر خشکسالی بر زراعت¬های آبی

اثر خشکسالی بر محصولات کشاورزی مشروب از آب¬های سطحی

اثر خشکسالی بر محصولات کشاورزی مشروب از آب زیرزمینی

اثر خشکسالی بر زراعت¬های مشروب از آب چاه¬های عمیق و نیمه عمیق (موتوری و برقی)

اثر خشکسالی بر زیاد شدن آفات کشاورزی

اثر خشکسالی بر زیاد شدن گیاهان هرز مزارع

خشکسالی و مسئله عدم امکان استفاده کافی از کود شیمیایی و زیان¬های ناشی از آن

اثر خشکسالی بر کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی

اثر خشکسالی بر تخریب منابع طبیعی

اثرات اجتماعی ناشی از خشکسالی

اثرات اقتصادی ناشی از خشکسالی

وسایل و روش¬های مقابله با خسارات ناشی از پدیده خشکسالی

اقدامات برای دیم¬زارها در مقابله با خشکسالی

انتخاب محل مناسب برای دیم¬کاری

اقدامات برای ذخیره مستقیم و غیر مستقیم آب ریزش¬های جوی در دیم¬زارها برای مقابله با خشکسالی

اقدامات برای ذخیره مستقیم رطوبت در خاک دیم¬زار

اقدامات برای ذخیره غیر مستقیم رطوبت در خاک دیم¬زار

آبیاری زراعت¬های دیم

انتخاب محل مناسب و ایجاد آبگیر مناسب برای توسعه باغ¬های میوه دیمی (طرح طوبی و غیره)

استفاده از میکروجاذب¬های رطوبت در حفظ و ذخیره آبِ خاک برای استفاده تدریجی در باغات دیم

استفاده از ظروف تراوا در پای بوته¬ها برای حفظ و ذخیره رطوبت فصول پر بارش و استفاده تدریجی از آن در طول سال

اقدامات برای زراعت¬های آبی در مقابله با خشکسالی

اقدامات برای جلوگیری از هدر رفتن آب از منبع تا مزرعه

انتقال آب از منبع به مزرعه از طریق لوله و با استفاده از سیستم هیدروفلوم

اقدامات در جهت کاهش مصرف و استفاده بهینه از آب

اقدامات در جهت کاهش نیاز گیاه به آب (کاهش تبخیر و غیره)

توسعه کشت گیاهان با نیاز آبی کم و کاهش سطح کشت گیاهان با نیاز آبی زیاد

و......

منابع

👇محصولات تصادفی👇

اندازه گیری الکتریکی پاورپوینت معرفی نرم افزارAdobe Premiere Pro حل تمرین کتاب مکانیک خاک کرایگ - ویرایش هفتم نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سرایان (واقع در استان خراسان جنوبی) تحقيق ديپلماسي ايراني