👈 فروشگاه فایل 👉

حسابداری دولت

ارتباط با ما

... دانلود ...

حسابداری دولت

تعریف حسابداری دولتی:

حسابداری دولتی عبارت است از مجموعه قوانین ، مقررات و روشها توام با دانش  حسابداری که ذیحساب های دستگاه های اجرای در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به رعایت و به کارگیری آن می باشند.

 مجموعه قوانین و مقررات ، بر استانداردهای حسابداری مقدم هستند.

در طرح و تنظیم سیستم حسابداری دولتی باید کلیه قوانین ، لحاظ گردد یعنی دانش حسابداری با توجه به قوانین و مقررات به کار گرفته می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مطالعات روستای ابرسج شیشه دژى در دامنه البرز (مرورى بر جنبش حسن صباح) آموزش پرورش و تولید میگو قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟