👈 فروشگاه فایل 👉

درس مباحث پيشرفته در شبكه هاي كامپيوتري: بررسي و شناخت شبكه TMN

ارتباط با ما

... دانلود ...

درس مباحث پيشرفته در شبكه هاي كامپيوتري: بررسي و شناخت شبكه TMN

فهرست

  

فصل اول

كليات مديريت شبكه

اصول TMN

تصوير كلي از TMN

1) سخت افزار TMN

2) نرم افزار TMN

3) كاربردهاي مورد استفاده

4) محيطهاي عملكرد

وظايف مديريتي TMN

1) مديريت عملكرد

2) مديريت خطا

3) مديريت پيكربندي

4) مديريت حسابداري

5) مديريت امنيتي

فصل دوم

ساختار وظيفه اي TMN

بلوكهاي وظيفه اي TMN

1) بلوك وظيفه اي OS

2) بلوك NEF

3) بلوك WSF

4) بلوك MF

5) بلوك QAF

فصل سوم

ساختمان فيزيكي TMN

بلوكهاي فيزيكي TMN

1)بلوك OS

2) بلوك NE

3) بلوك MD

4) بلوك Q

5) بلوك WS

6) بلوك DCN

فصل چهارم

ايده اينترفيس با قابليت عمل داخلي

اينترفيسهاي استاندارد TMN

1) اينترفيس Q

2) اينترفيس F

3) اينترفيس X

فصل پنجم

لايه هاي كاربردي TMN

1) لايه هاي عملياتي TMN

2) لايه كاربردي

3) لايه معرفي

4) لايه اجلاس

5) لايه حمل

6) لايه شبكه

7) لايه لينك ديتا

8) لايه فيزيكي

فصل ششم

ساختمان اطلاعاتي TMN و مديريت شبكه در مخابرات

1) مدل اطلاعات مديريتي

2) مبادله اطلاعات مديريتي

3) مديريت شبكه در سيستمهاي انتقال TMN

4) مديريت شبكه در سيستمهاي سوئيچ TMN

 فصل اول : کليات مديريت شبکه 

                          

همانطور که ميدانيم مديريت شبکه در حمايت از طراحي و نصب ، بهره برداري و نگهداري نقش مهم و بسزايي را دارد و با توجه به اين نکات ميتواند يک هماهنگ کننده در مسائل مختلف سوئيچ و انتقال چه از نظر ارتباط سيستمهاي جديد مانند SDH با PDH و ATM با سوئيچهاي در حال کار باشد. ضمنا' با ايجاد يک شبکه کامپيوتري متمرکز بر اساس مفاهيم TMN مي توان مواردي چون حمايت از مديريت خرابيها و بررسي عملکرد مراکز( FAULT & PERFORMANCE ) در جهت رفع کمبودهاي موارد زير را مورد بررسي قرار داد.

1) بدست آوردن يک آمار گرافيکي از ترافيک کانالها و مسيرها به منظور توسعه

2) بدست آوردن يک آمار از آلارمها ، زمان قطعي کانالها و رفع خرابيها جهت ارزيابي عملکرد پرسنل

3) رفع کمبود پرسنل کارآزموده در مراکز مخابراتي و تسريع در رفع آلارمهاي موجود

4) امکان استفاده از تستهاي اتوماتيک روي کانالها

5) تهيه’ گزارشات کامل از چگونگي کار کانالها جهت خطوط دور

6) مديريت روي شبکه سيگنالينگ شماره 7

7) چگونگي دريافت و بدست آوردن آمار از اخبار BER جهت تطبيق تجهيزات

8) دريافت خرابيها در طول شبانه روز و دسته بندي کردن آنها جهت آمار قطعي و خرابي کانالهاي موجود

و دهها مورد ديگر

همچنين ميتوان در اين بخش محاسبات حق المکالمه (ACCOUNTING) در زمينه جمع آوري اطلاعات مربوط به مکالمات از مراکز و پردازش اطلاعات و در آخر تهيه صورت حسابها را مورد بررسي قرار داد .

در بخش انتقال ميتوان گفت مديريت شبکه واسطه اي بين شبکه هاي انتقال PDH و کنترل وضعيت تجهيزات در اين سيستم با تجهيزات SDH ميباشد.

لذا مديريت شبکه تمامي کارهاي دستي که توسط کارشناسان برروي تجهيزات انجام ميشود را ميتواند بصورت مکانيزه کنترل نمايد و در طراحي و نگهداري يک عامل مهم و ضروري ميباشد.

اصول TMN:

ساختار مديريت شبکه عبارتست از کليه قراردادها و قوانين که هر بخش آن جهت تامين بسياري از درخواستهاي تبادل اطلاعات ميباشد ، که اين دستورات خود به تنهايي داراي عملکردهاي طبقه بندي شده ميباشد و ميتوان از هر کدام براي سرويسهاي متنوع شبکه اجرايي استفاده نمود .

کلا' اگر يک شبکه را بصورت Managed object (MO ) در نظر بگيريم ، اين MO داراي بخشهاي عملياتي نودهاي شبکه خواهد بود که مورد کنترل و مديريت قرار ميگيرد و در آن پارامترهاي زير قابل بررسي خواهد بود.

 نوع عمليات و حالتي که ميتوان روي آن مديريت را اعمال نمود.

 خواص ظاهري و تشکيلاتي آن .

 اطلاعات و نشانه هايي که ميتواند از خود ارائه دهد .

 پاسخ و جوابي که در رابطه با حالت عمليات مديريت ميتواند از خود بروز دهد .

Managed object با 4 ويژگي شناخته ميشود:

1) attribute

2) notification

3) operation

4) relation

attribute ويژگي را مشخص ميکند . notification اطلاع رساني را انجام ميدهد . operation مسئول عمليات و relation مسئول رفتشا ميباشد .

بخشهاي ديگري نيز در TMN بصورت زير وجود دارد:

MANAGER : در اين بخش عمليات مديريتي را ميتوان بصورت نوشته در آورد و در پاسخ آن notification را دريافت نمود .

AGENT : پردازش پروسه کاربردي ميباشد که Managed object مربوطه را مديريت ميکند . خصوصيات Agent وابسته به نيازي است که از طرف Manager ارسال ميشود .

کليه اطلاعات مابين يک Manager و Agent در قالب پروتکلهاي Object Oriented از قبيل CMIP در شبکه اعمال ميگردد . 

    تصوير کلي از TMN : 

         سخت افزار TMN  

1) کامپيوترها

2) ترمينالها

3) سيستمهاي مخابراتي

4) اينترفيسهاي مديريت 

    

  نرم افزار TMN

1) کاربردهاي مديريت

2) اطلاعات پايه اي مديريت

3) مديريت انتقال

کاربردهاي مورد استفاده

1) شبکه هاي عمومي و خصوصي

2) سيستمهاي ديجيتال و آنالوگ

3) مراکز تلفني آنالوگ و ديجيتال

محيطهاي عملکرد

1) مديريت عملکرد

2) مديريت خطا

3) مديريت پيکربندي

4) مديريت امنيتي

5) مديريت حسابرسي

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع سرامیک بررسی اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوی آرش پایان نامه تعامل انسان-کامپيوتر مبتنی بر عامل برای نابينايان نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شهرکرد (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)