👈 فروشگاه فایل 👉

شناخت نوجواني و تبعات و مشکلات آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

شناخت نوجواني و تبعات و مشکلات آن

بخشی از متن اصلی :

آموزش و پرورش کليد توسعه همه جانبه جوامع بشري است و با توجه به اينکه خاستگاه تربيت نيروي انساني، نظام تعليم و تربيت است لذا نظر به اهميت اين موضوع به گوشه اي از دنياي تعليم و تربيت در اين مقاله اشاره شده است. از طرفي لازم به يادآوري است طبق توافق جوامع علمي بين المللي برچشم انداز جهاني يادگيري در قرن 21 به شرح زير است:

1- يادگيري چگونه دانستن 2- يادگيري چگونه انجام دادن 3- يادگيري چگونه با ديگران زيستن 4- يادگيري چگونه شدن.

شناخت نوجواني

دوره نوجواني دوران تحول و تغييرات تجلي شکل گيري شخصيت و يا دوره “تولد دوباره انسان” است. دوره نوجواني “دوران منفي”، “دوره زندگي تشنج انگيز” و “دوره توفان و فشار” است. دوره نوجواني دوره “نشاط و شادابي”، “دوره هدايت و هويت يابي” و “دوره مسئوليت پذيري” است. دوره نوجواني “نقطه عطف زندگي انسان” است. دوره نوجواني برزخي است که حدفاصل بين کودکي و بزرگسالي است. نوجوان از يکسو در حال گسيختن پيوندهاي خود با دوران کودکي و از سوي ديگر شيفته دستيابي به استقلال دوره جواني و بزرگسالي است ولي به طور کامل نه اين است و نه آن و خود نيز در اين کشمکش اسير است.

بي شک نوجوان پس از گذر از دوران حساس و هيجان آميز بلوغ به تدريج با نرمي و آرامش به کانون گرم و پرعطوفت خانواده علاقه مندتر مي شود و محبت و جوشش و دلبستگي و همدلي خود را بيش از پيش به خانواده ابراز مي کند. خوشبخت خانواده اي است که تا پايان دوران نوجواني با صبر و شکيبايي و سعه صدر وانعطاف پذيري منتظر آرامش فرزند نوجوان خود باقي مي مانند.

معمولاما والدين با توجه به طرز تفکر و برداشت خود، افکار و رفتار نوجوان را ارزيابي مي کنيم در صورتي که بهتر است به دوراني که خود نوجوان بوده ايم برگرديم و احساسات، عقيده ها و آرمان ها و آرزوهايي را که داشتيم به خاطر بياوريم. در اين صورت توفيق آن را خواهيم يافت که مسائل را از ديد نوجوان خود نگاه کنيم تا بتوانيم با او ارتباط مناسبتري برقرار کنيم.

به تعبير سهراب سپهري:

چشم ها را بايد شست

جور ديگر بايد ديد

چترها را بايد بست

زير باران بايد رفت

يا به فرموده امام علي(ع:)

آداب و رسوم زمان خودتان را با زور و فشار به فرزندانتان تحميل نکنيد زيرا آنان براي زماني غير از زمان شما آفريده شده اند.

تعريف نوجواني

نوجواني دوره انتقال از کودکي به بزرگسالي است. تقريبا از يازده سالگي آغاز مي شود و تا هجده سالگي ادامه مي يابد. دوره اي است آکنده از تعارض و نوسان بين وابستگي و استقلال. نوجواني دوره اي است شبيه به رويا که در آن هر حادثه و اتفاقي ممکن است رخ دهد. در اين دوره اضطراب ها، دلهره ها، کابوس ها، ترس ها، درهم شکستن ارزشها و در هم آميختن تفکرات يا خيال پردازي ها امري عادي تلقي مي شود.

رابطه نوجوان با خودش، با خانواده اش، با دوستانش و به طور کلي با همه به هم مي خورد. کم حوصلگي، حساسيت، استقلال طلبي، حادثه جويي و مواردي از اين قبيل نوجوان را ناآرام جلوه مي دهد. اما اين جلوه هاي گوناگوني نوجواني هيچ کدام بيهوده و بيمارگونه نيستند و هر کدام براي خود فلسفه اي دارند، مثلا:

اگر نوجوان ستيزه جوست در ستيزه جويي هايش ميل به مهم جلوه کردن دارد، دوست دارد مورد توجه قرار بگيرد، در گروه خود موقعيت خاصي داشته باشد و همه او را به عنوان يک فرد با ارزش بشناسند.

مد پرستي و قهرمان دوستي اش حاکي از نياز يک نوجوان به مدل و راهنما و الگوست.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :14

👇محصولات تصادفی👇

مفهوم اسرارآمیز خلاقیت بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو بررسی موضوع افت تحصیلی امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93 پلان معماري اتوكد طرح 13