👈 فروشگاه فایل 👉

اندازه¬گيري يون كروم (III) به روش سينتيكي اسپكتروفوتومتريدر پساب رنگي

ارتباط با ما

... دانلود ...

اندازه¬گيري يون كروم (III) به روش سينتيكي اسپكتروفوتومتريدر پساب رنگي

چکیده :

روش­هاي سينتيكي- اسپكتروفوتومتري از جمله روش­هاي تجزيه دستگاهي به منظور بررسي تغييرات ميزان گونه­هاي موجود در نمونه مي­باشند كه ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت عمل بالا داراي هزينه روش بسيار پايين است. اين خصوصيات كاربرد اين تكنيك را در حد وسيعي براي بررسي رفتار تركيبات رنگي و چگونگي تخريب وحذف آنها از پساب­هاي صنعتي ميسر مي­سازد. نظر به اهميت ايجاد آلودگي توسط­ رنگ­هاي آلي در پساب­هاي صنعتي ارائه روش­هاي مناسب و جديد با حداقل هزينه و كارآيي بالا به منظور حذف اين گونه تركيبات مورد نظر پژوهشگران بوده و ه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چكيده

فصل اول : كروم

مقدمه 2

1-1- تعريف چرم4

1-2- لزوم پوست پيرايي 4

1-3- پوست پيرايي با نمك­هاي كروم (دباغي كرومي) 5

1-4- تاريخچه پوست پيرايي با نمك­هاي كروم (III) 5

1-5- معادله واكنش با گاز گوگرد دي اكسيد­6

1-6- شيمي نمك­هاي كروم (III) 6

1-7- شيمي پوست پيرايي با نمك­هاي كروم (III7

1-8- عامل هاي بازدارنده (كند كننده8

1-9- مفهوم قدرت بازي8

1-10- نقش عامل­هاي كندكننده در پوست پيرايي با نمك­هاي كروم (III9

1-11- عامل­هاي مؤثر بر پوست پيرايي كرومي10

1-12- رنگ­آميزي چرم­10

1-13- نظريه تثبيت رنگينه­ها11

1-14- صنعت چرم سازي و آلودگي محيط زيست11

1-15- منبع­ها و منشأهاي پساب كارخانه­هاي چرم سازي12

فصل دوم : اسپكتروفوتومتري

2-1- اساس اسپكتروفوتومتري جذبي14

2-2- جذب تابش15

2-3- تكنيك­ها و ابزار براي اندازه­گيري جذب تابش ماوراء بنفش و مرئي15

2-4- جنبه­هاي كمي اندازه­گيريهاي جذبي16

2-5- قانون بير- لامبرت (Beer - Lamberts Law17

2-6- اجزاء دستگاهها براي اندازه­گيري جذبي21

فصل سوم : كاربرد روشهاي سينتيكي در اندازه­گيري

3-1- مقمه23

3-2- طبقه­بندي روشهاي سينتيكي25

3-3- روشهاي علمي مطالعه سينتيك واكنشهاي شيميايي27

3-4- غلظت و سرعت واكنشهاي شيميايي 28

3-5- تاثير قدرت يوني28

3-6- تاثير دم29

3-7- باز دارنده­ها30

3-8- روشهاي سينتيكي30

3-8-1- روشهاي ديفرانسيلي31

3-8-1-1- روش سرعت اوليه31

3-8-1-2- روش زمان ثابت 33

3-8-1-3- روش زمان متغير34

3-8-2- روشهاي انتگرالي35

3-8-2-1- روش تانژانت 36

3-8-2-2- روش زمان ثابت36

3-8-2-3- روش زمان متغير37

3-9- صحت دقت و حساسيت روشهاي سينتيكي38

👇محصولات تصادفی👇

کتاب انتقال حرارت و جرم سنجل - ویرایش پنجم (2015) کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس پاورپوینت طراحی باغ هیدروپونیک دوار حل دستگاه Nمعادله و Nمجهول به روش عددی sor شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردبیل (واقع در استان اردبیل)