👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي نقش نظام سياسي بر توسعه اقتصادي ايران (بعد از پيروزي انقلاب اسلامي)

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي نقش نظام سياسي بر توسعه اقتصادي ايران (بعد از پيروزي انقلاب اسلامي)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پيشگفتار

مقدمه و كليات

بخش نخست: مباني نظري بحث

فصل اول: نظام سياسي و اجزاي آن

1- نظام و كاركردگرايي

2- نظام سياسي

3- ساختار سياسي

4- فرهنگ سياسي

5- كار ويژه¬هاي/ نظام سياسي

منابع فصل اول

فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادي

1- ارتباط رشد و توسعه اقتصادي

2- ارتباط بخش خصوصي با رشد اقتصادي

3- نگاهي اجمالي به الگوهاي مهم توسعه اقتصادي

منابع فصل دوم

فصل سوم: نظام سياسي و روند توسعه اقتصادي

1- ارتباط عملكرد نظام سياسي با توسعه اقتصادي

2- نقش مثبت يا منفي نظام سياسي در روند توسعه اقتصادي

منابع فصل سوم

فصل چهارم: پيشينه تاريخ ايران و اروپا

1- وضعيت نظام سياسي، اقتصادي اروپا و نحوه شكل¬گيري آن

2- بررسي تطبيقي وضعيت نظام سياسي و اقتصادي ايران با اروپا

منابع فصل چهارم

بخش دوم: نظام سياسي و توسعه اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي

فصل اول: چشم¬انداز تاريخي

1- دولت و اقتصاد قبل از نقلاب

2- عامل اقتصاد در پيروزي انقلاب

منابع فصل اول

فصل دوم: شكل¬گيري نظام سياسي و اقتصادي

1- نظام سياسي و قانون اساسي

2- مفهوم اقتصاد اسلامي و توسعه

منابع فصل دوم

فصل سوم: عملكرد نظام سياسي در بُعد توسعه اقتصادي

1- انتخاب برنامه¬هاي اقتصادي

2- اجراي برنامه¬هاي اقتصادي

منابع فصل سوم

فصل چهارم: ارزيابي چند معيار در روند توسعه اقتصادي

1- تقويت قانون و نظم

2- آزادي مطبوعات

3- امنيت و ثبات سرمايه¬گذاري

4- مشاركت عمومي و عزم ملي

نتيجه ¬

كتاب¬نامه

👇محصولات تصادفی👇

بررسی جایگاه کانسپت و ایده ها در معماری- در 110 صفحه-docx حل تمرین کتاب مدل های ریاضیاتی در زیست شناسی Allman و Rhodes پاورپوینت ریخته گری تبریدی نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کوهرنگ (واقع در استان چهارمحال و بختیاری) ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا طرح 3