👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت پایدارسازی گود به روش انکراژ(میل مهار)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت پایدارسازی گود به روش انکراژ(میل مهار)

توضیحات:

 فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه  پایدارسازی گود به روش انکراژ(میل مهار)،در حجم 47 اسلاید.

بخشی از متن:

يکی از پركاربردترين روشهاي گودبرداري عميق و پايدارسازي شيبها كه اساس آن افزايش تنشهاي مقاوم گوهي گسيختگی خاک است، روش ميل مهار )انکراژ( میباشد. در اين روش، همانند روش ميخکوبی)نيلينگ( از يک المان فولادي )كابل )استرند( يا ميله)، جهت افزايش مقاومت برشی سطح گسيختگی شيروانی استفاده میشود.

علاوه بر اين، با استفاده از نيروي پيشتنيدگی ايجاد شده در كابل، نيروي اصطکاک موجود در سطح گسيختگی و در نتيجه ضريب اطمينان پايداري گوه گسيختگی افزايش میيابد ) شکل1). به طوركلی به دليل وابستگی اين روش به نيروي انسانی ماهر و تجهيزات خاص، روش گرانتري نسبت به روش نيلينگ میباشد و استفاده از آن تنها در شرايطی كه جابجايیها و تغييرمکانهاي جداره گود در وضعيت نامطلوب قرار دارد، توصيه میشود. در اين نوشتار به بررسی كامل اين روش پرداخته شده است.

فهرست مطالب :

مقدمه

کلیات

مصالح و قطعات المانها (تاندونها)

1-میله های فولادی و کابلها

2-اسپیسرها و سنترلایزرها

3-سایر انواع انکرها و مصالح تاندونها

گروت سیمان

انواع سیستمهای انکراژ

1-انکراژ با شفت مستقیم و گروت ریزی ثقلی

2-انکراژ با شفت مستقیم و تزریق گروت با فشار

3-انکراژ با پس تزریق

4-انکراژ نوک پهن

کاربردهای سیستم انکراژ

1-دیوار نگهبان

2-پایدارسازی شیب

3-سازه های متصل به زمین

این فایل با فرمت پاورپوینت در 47 اسلاید عمدتا قابل ویرایش و مفید تهیه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی بررسي سيستم حسابداري پست بانک دانلود جزوه کامل معماری معاصر (دروس کارشناسی معماری ) بررسی موضوع کم شنوایی گزارش كارآموزي در كارخانه شير بررسی صنعت نساجي تركيه و نقش صنعت ريسندگي نخ پنبه‌اي آن در جهان