👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه 100 سورس ساده و ابتدایی با سی پلاس پلاس

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه 100 سورس ساده و ابتدایی با سی پلاس پلاس

بعضی از سورس برنامه هایی که در این پکیج می توانید دریافت کنید، عبارتنداز

چاپ رشته خوشامدگویی در خروجی

گرفتن دو عدد و چاپ مجموع آنها

گرفتن سه عدد صحیح و چاپ مجموع و میانگین آنها

گرفتن یک عدد و چاپ توان دوی آن عدد

گرفتن چند عدد و نشان دادن آنها بصورت یک ماتریس 3*3

گرفتن سه عدد و چاپ ضریب دوی تفاضل آنها

گرفتن یک عدد و مشخص کردن مثبت یا منفی بودن آن

گرفتن یک عدد مثبت یا منفی و تبدیل آن به مثبت

گرفتن یک عدد و چاپ آن بصورت حرفی

گرفتن دو عدد و مشخص کردن بزرگترین و کوچکترین آنها

گرفتن طول و عرض یک مستطیل و محاسبه محیط و مساحت آنها

گرفتن نمره های درسی و تعیین سطح آنها (A, B , C, Mashroot)

گرفتن دو عدد و مشخص کردن عملگر و چاپ مقدار نهایی با اعمال عملگر بین آنها

محاسبه مجموع و میانگین اعداد بین صفر تا ده

چاپ اعداد بین صفر تا 100 بصورت صعودی و نزولی

گرفتن یک عدد و چاپ یک رشته به تعداد مقدار عدد

گرفتن یک عدد و چاپ تمام ضریب های آن

گرفتن یک عدد و مجموع اعداد 2 تا عدد گرفته شده

چاپ جدول ضرب اعداد به تعداد سطر و ستون دلخواه

چاپ ستاره با تعداد و نمایش های دلخواه

چاپ ستاره با نمایش مثلثی به اندازه دلخواه

گرفتن اعدادی به تعداد دلخواه و محاسبه مجموع و میانگین آنها

دریافت لیستی از اعداد و محاسبه min و max انها

دریافت لیستی از اعداد و چاپ آنها بصورت معکوس

گرفتن یک عدد و پاچ یک ماتریس مربعی یکانی به اندازه آن عدد

👇محصولات تصادفی👇

كالبد شكافي فعاليت مخفيانه خانه‌هاي عفاف در تهران طرح توجیهی تولید کابین آسانسور گوجه فرنگی و انواع آن بررسی الفباي مديريت زنجيره تامين (كالا و خدمات) نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آباده (واقع در استان فارس)