👈 فروشگاه فایل 👉

شبيه سازي و آموزش میکرومترعمق سنج 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

شبيه سازي و آموزش میکرومترعمق سنج 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی

شبيه سازي و آموزش میکرومترعمق سنج 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player، توضیحات: يک مجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش که اساس کار و استفاده از خط کش را شبيه سازي مي کند. استفاده از اين فايلهاي فلاش براي آموزش به تمامي دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصيه مي نمائيم.

👇محصولات تصادفی👇

مقره های خطوط هوایی آشنایی با شعرای اپیکور کار تحقیقی در مورد نقش رویه قضایی در حقوق تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی دانلود تحقیق بازاریابی شبکه ای