👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده دانلود تحقیق معماری نرم افزار دانلود آموزش نرم افزار Maple13 براورد پتانسيل‌هاي صادراتي با استفاده از تقريب مدل TradeSim پایان نامه-مدیریت پروژه