👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوکان

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی كارخانه سيمان شيراز دانلود گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری و زیر ساخت شبکه گزارش کارآموزی كنترل بيماري ها و علف هاي هرز بهترین کانال های تلگرام شیپ فایل شهرستان های استان اردبیل