👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان (واقع در استان زنجان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان (واقع در استان زنجان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

بررسی حسابداری شهرداری ها اعتیاد وعلل گرایش به آن تحقیق در مورد جنگل اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک نقشه ی بخش های شهرستان نهبندان