👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه (واقع در استان هرمزگان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه (واقع در استان هرمزگان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاور پوینت برنامه نويسي موبايل فرهنگ خشونت و راه های نفی آن بررسی اهداف علم ارگونومی تحقيق پيرامون اینورتر شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه (واقع در استان هرمزگان)