👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه (واقع در استان هرمزگان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه (واقع در استان هرمزگان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

تحلیل محتوای وصیت نامه ده تن از شهدای شهرستان گناباد کار تحقیقی در مورد جنبه های حقوقی اطفال در کشورهای مختلف مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت پاورپوینت طیف سنج جرمی