👈 فروشگاه فایل 👉

اصول مديريت و تئوري سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصول مديريت و تئوري سازمان

اصول مديريت و تئوري سازمان

منبع: رابينز، استيفن پي. و سنزو، ديويد اي.دي.، مباني مديريت، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ترجمه سيد محمد اعرابي، 1385

فهرست مطالب:

مديريت و مديران

مباني برنامه ريزي

مباني تصميم گيري

مباني طراحي ساختار

مديريت منابع انساني

مباني رفتار فردي و گروهي

انگيزش و پاداش

رهبري و سرپرستي

👇محصولات تصادفی👇

پاور پوینت حسابداری سرمایه فکری گزارش کار دوره کارورزی حسابداری یک شرکت -در 20 صفحه- در قالبdocx کتاب آزمون های ورود به مدارس پرستاری کاپلان - ویرایش هفتم (2016) استاندارد ASTM بخش Iron and steel products زیر مجموعه giga-0104 چه کسی پنیر مرا برداشته است