👈 فروشگاه فایل 👉

مهندسي جوشكاري پيشرفته (فرایندهای جوشکاری )

ارتباط با ما

... دانلود ...

مهندسي جوشكاري پيشرفته (فرایندهای جوشکاری )

فرایندهای جوشکاری:

فرایندهای جوشکاری ذوبی به دسته ای از فرایندهای اتصال قطعات گویند که در آنها از ذوب فلز پایه (Base Metal) برای ایجاد حوضچه ذوب استفاده می شود.

تقسیم بندی فرایندهای جوشکاری ذوبی:

الف) جوشکاری با گاز

ب ) جوشکاری قوسی

- جوشکاری قوسی فلز حفاظت شده (SMAW)

- جوشکاری قوسی تنگستن ـ گاز محافظ (GTAW)

- جوشکاری قوسی پلاسمایی (PAW)

- جوشکاری قوسی فلز با گاز محافظ (GMAW)

- جوشکاری قوسی زیرپودری (SAW)

- جوشکاری سرباره الکتریکی (ESW)

ج) جوشکاری توسط پرتوهای پرانرژی

و...

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی اندام های حسی بینایی کد متلب برازش منحنی با استفاده از روش حداقل مربعات ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی :مطالعه موردی کشور استرالیا بررسی سد دلتا شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رودان (واقع در استان هرمزگان)