👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

1- مقدمه 

2- بیان مسأله 

3- اهمیت و ضرورت پژوهش 

4- اهدف پژوهش 

5- فرضیه های پژوهش 

6- متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنان 

فصل دوم : پیشینه پژوهش

1. مقدمه 

2. چهارچوب نظری پژوهش 

3. تعریف سلامت روانی 

4. سلامت روانی دانش آموزان 

5. اهمیت و ضرورت سلامت روانی 

6. اهدف سلامت روانی 

7. پیشرفت تحصیلی 

8. علل و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی 

9. آزمونهای پیشرفت تحصیلی 

10. انگیزش و پیشرفت تحصیلی 

11. باورهای انگیزش و نقش آن د ر پیشرفت تحصیلی

12. سلامت روانی و بهنجاری 

13. شواهد علمی در مورد تاثیر برخی آموزشهای بهداشتی در زمینه سلامت روان 

14. علل و افزایش شیوع بیماری های روانی 

15. ملاک های سلامت روانی 

16. مکتب بوم شناسی در سلامت روانی 

17. اصول تکاملی سلامت روانی در مکتب اسلام 

18. نقش اسلام در سلامت جسمی و روحی فرد و جامعه 

19. تاثیر دین و دعا بر بهداشت روانی 

20. چگونه به سلامت روانی خود کمک کنیم 

21. پیشینه پژوهش 

فصل سوم : روش پژوهش

1. مقدمه 

2. جامعه آماری 

3. روش نمونه گیری 

4. ابزارهای جمع آوری اطلاعات 

5. روش جمع آوری اطلاعات 

6. روش تجزیه و تحلیل داده ها 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

1. توصیف داده ها 

2. تحلیل داده ها 

3. بررسی فرضیه ها 

فصل پنجم : نتیجه گیری

1. بحث و نتیجه گیری 

2. محدودیت های پژوهش 

3. پیشنهادات 

منابع

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ليزر در پزشكي، ريشه تاريخي ضرب المثل توسعه اقتصاد پروژه سوئيچينگ رگولاتور 75 وات