👈 فروشگاه فایل 👉

سیستم کامل حسابداری با اکسل

ارتباط با ما

... دانلود ...

سیستم کامل حسابداری با اکسل

این پروژه یک نمونه سیستم کامل حسابداری بوده که با نرم افزار اکسل پیاده سازی شده. بخش های مختلف پروژه عبارتند از :

فهرست :

تراز آزمایشی اختتامی

تراز آزمایشی

سند حسابداری

بستن حسابهای دائمی

صورت حساب سرمایه

دفتر روزنامه

ترازنامه

دفتر کل

بستن حسابهای موقت

صورت سود و زیان

👇محصولات تصادفی👇

خلاصه مختصر و مفید گرامر زبان فرانسه در 6 صفحه اقتصاد بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف بررسی ترمودینامیکی-اقتصادي سیکل ترکیبی توان، گرمایشو تبرید و بهینهسازي عملکرد آن با استفاده از الگور پلان آماده اتوکد-طرح 88