👈 فروشگاه فایل 👉

روشي نو در انتخاب ساختار بردارهاي ويژگي به منظور آموزش شبكه عصبي در عيب يابي هوشمند گيربكس

ارتباط با ما

... دانلود ...

روشي نو در انتخاب ساختار بردارهاي ويژگي به منظور آموزش شبكه عصبي در عيب يابي هوشمند گيربكس

چکیده

در این مقاله به صورت تجربی و نظري به بررسی یک سیستم عیب

یابی گیربکس، به وسیله ایجاد یک شبکه عصبی مصنوعی پرداخته

شده است. در ابتدا سیگنالهاي ارتعاشی با استفاده از شتاب سنج

نصب شده بر روي بدنه گیربکس گرفته شده سپس این سیگنالها به

کمک درونیابی هم بعد شدهاند در مرحله بعد ضرایب ویولت گسسته

هر سیگنال و انحراف استاندارد این ضرایب در ساختاري خاص

محاسبه و به عنوان ورودي به شبکه عصبی اعمال شده است. حالت

گیربکس سالم، دندانه با سایش کم و سایش متوسط و شکستگی

کامل دندانه به عنوان خروجی شبکه عصبی در نظر گرفته شده است.

مقایسهاي نیز مابین نتایج این مقاله و نتایج شبکههاي دیگر موجود

در مقالات معتبر انجام شده است.

واژه هاي کلیدي

عیب یابی- آنالیز موجک- شبکه عصبی مصنوعی.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تعریف جامع معنای معماری پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی جهاد و دفاع جزوه آموزشی خسارت بیمه بدنه اتومبیل پاورپوینت تزئینات وابسته به معماری