👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه پایانی ابر رساناها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه پایانی ابر رساناها

مقدمه

بخش اول

معرفي ابر رسانا

فصل اول

ابر رسانايي چيست؟

1-1 .واقعيات تجربي بنيادي

1-1-1 كشف ابر رسانايي

ابر رسانايي چيست؟

افزايش دماي بحراني ابر رسانايي

فصل دوم

(فناوري ابررساناها)

اصول الكتريسيته

ساختار اتمي

آثار جوزفسن

اثر مايسنر- اوكسنفلد

مباني نظري ابر رسانايي

ابر رساناها تجاري

ابر رساناهاي آزمايشگاهي

فصل دوم

نقش ابر رسانايي در نيروگاهها

الكتريسيته مصرفي جهاني

توليد برق

كاربرد ابر رساناها در سيستم هاي ذخيره انرژي

نقش ابر رساناها در توزيع انرژي

مصرف انرژي

فصل سوم

ابر رسانايي و صنعت الكترونيك

ترانزيستور

مدار مجتمع

نقش ابر رسانايي

استفاده از مواد ابر رسانايي در ساخت اتصالات داخلي

چگالي جريان الكتريكي

پيوندهاي جوزفسون

شركت هايپرز

فصل چهارم

كاربردهاي ابر رسانايي در علوم و پزشكي

فيزيك انرژيهاي بالا

پرتاب كننده هاي ابر رسانايي

همجوشي هسته اي (فوزيون)

جدا كننده هاي مغناطيسي

كاربردهاي ديگر ابر رسانايي در پزشكي

فصل پنجم

ابر رسانايي و ترابري

ترنهاي شناور مغناطيسي(Maglev Trains)

فصل ششم

كاربرد ابر رسانايي در صنايع نظامي

موتورهاي ابر رسانايي

تفنگهاي ريلي ابر رسانايي

تفنگهاي ليزري

حساسگرهاي ابررساناي]

👇محصولات تصادفی👇

پوزولان به عنوان ماده ي جايگزين سيمان پروژه پاياني بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی طرح توجیهی تولید لنت ترمز دیسكی دانلود طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو ازت در چغندر