👈 فروشگاه فایل 👉

روابط بین بیومس بالای زمین و ذخیره کربن ارگانیک خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

روابط بین بیومس بالای زمین و ذخیره کربن ارگانیک خاک

دانلود مقاله روابط بین بیومس بالای زمین و ذخیره کربن ارگانیک خاک

(متن ترجمه به فارسی)

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 16

توضیحات:

در کاستاریکا یک همبستگی منفی (r^2=0/053,P<0/001) قابل ملاحظه بین ذخیره ی SOC در سال 2001 و تغییر در ذخیره ی SOC طی سال های 2001 تا 2010 دیده شد. هرچند، هیچ همبستگی معناداری بین ذخیره ی کربن بالای زمین (AGC) و ذخیره ی SOC در سال 2010 دیده نشد. در مقایسه با کشور نیکاراگوئه، این مشاهده ها شامل یک همبستگی منفی ضعیف تر، اما هنوز قابل مشاهده r^2=0/17,P<0/01) بین ذخیره ی SOC و تغییر ذخیره ی SOC بین سال های 2001 تا 2010 قابل مشاهده بود که تغییرات AGC و ذخیره ی SOC دارای یک همبستگی منفی بسیار مشخص در سال 2010 بود (r^2=0/2,P<0/01). تغییرات بین سال های 2001 تا 2010 در عمق 0 تا 10 سانتیمتری در ذخیره ی SOC با مقادیر AGC در سال 2010 به شکل قابل توجهی دارای همبستگی نبود. این مشاهدات مربوط به هر دو کشور می شد.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش كارآموزي در اداره توزيع برق بخش بادرود طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليــد حـوله نماز و دعوت به آن بررسي نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش دانلود طرح توجیهی تولید كارتن، بسته بندی و چاپ مقوا