👈 فروشگاه فایل 👉

مراحل حسابداری پیمانکاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مراحل حسابداری پیمانکاری

عنوان: مراحل حسابداری پیمانکاری

قالب: Word

تعداد صفحات: 99

فصل اول: عمليات پيمانكاري:

- اركان اصلي عمليات پيمانكاري

- انواع قرارداد هاي پيمانكاري

- مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري

- مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح

- ارجاع كار به پيمانكار

- انعقاد قرار داد با پيمانكار

- اجراي كار (شروع عمليات)

- خاتمه كار

- سازمان بر اساس وظايف (سازمان كار كروي)

فصل دوم: حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز

دارائي هاي جاري

- بانك و صندوق

- تخواه گردان ها

- حساب هاي دريافتني

- حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

- اسناد دريافتني

- پيش پرداخت ها

- سپرده حسن انجام كار

درارئيهاي ثابت:

- دارائيهاي ثابت مشهود

- داراييهاي ثابت نا مشهود

بدهي هاي جاري:

- حسابهاي پرداختني

- اسناد پرداختني

- پيش دريافت ها

بدهي هاي بلند مدت

- سرمايه

- در آمدها

- هزينه ها

- حساب پيمان

- حساب كار گواهي شده

فصل سوم: روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري

- روش كار تكميل شده

- روش درصد پيشرفت كار

- ذخيره لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني

- دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري

- تعيين سود پيمان تكميل شده

- انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده

- محاسبه صود پيمان نا تمام

- نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

- نحوه محاسبات استحلاك تموال، ماشين آلات و تجهيزات.

فصل چهارم: ماليات پيمانكاري

- ماليات مقملوع

- ماليات بر در آمد پيمانكاري

- در آمد مشمول ماليات پيمانكاري

- ماليات موسسات پيمانكاري

- شركت هاي سهامي

- نحوه نگهداي حساب هاي مالياتي

- پيش پرداخت ماليات

- ماليات قطعي پيمان ها

- ذخيره ماليات بر در آمد

فصل پنجم: گزارش هاي مالي

- ترازنامه

- جدول بهاي تمام شده‌كار در جريان ساخت

- گزارش هاي عملياتي

- گزارش پيشرفت كار

- صورت حساب صودو زيان

- تراز آزمايشي

خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد

1- مراحل انجام عمليات پيمانكاري

2- حسابهاي شركت پيمانكاري

3- روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري

4- ماليات پيمانكاري

5- گزارش هاي مالي

6- صورت مسئله پيمانكاري

پيشگفتار:

تدوين مطالبي درباره نحوه حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر، با شرايط خاص، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيده حسابداري را آسان ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين، پژوهش هايي از اين دست، امكانات گسترش، رواج و فراگيري، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير: راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی ارتباطات و مخابرات گزارش کارآموزی پروژه احداث مجتمع 15 واحدي کتاب واژگان ضروری برای تافل نقشه منحنی های هم تبخیر استان تهران آموزش تصویری تفسیر نقشه های توپوگرافی