👈 فروشگاه فایل 👉

واکسن طیور

ارتباط با ما

... دانلود ...

واکسن طیور

واکسن بورس عفونی (گامبورو)

ترکیبات واکسن :

ابن واکسن محتوی ویروس اینترمدییت بورس عفونی (گامبورو) سویة IBD071IR ، کشت داده شده در تخم مرغ هایSPF جنین دار است. هر دز واکسن دارای حداقل عیار EID50 5/2 10 ویروس، می‌باشد.

شکل و نوع واکسن:

واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه است.

موارد مصرف:

این واکسن برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری بورس عفونی (گامبورو) در ماکیان بومی و صنعتی تهیه شده‌است.

دز و نحوة مصرف:

قطره چکانی در چشم: برای فرآوری هر 1000 دز، واکسن لیوفیلیزه در 25 میلی‌لیتر سالین نرمال یا آب مقطر استریل کاملاً حل شده، سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در چشم هر پرنده چکانده شود. این روش بهترین شیوه برای اطمینان از مایه کوبی انفرادی بوده، بر دیگر روش ها ارجحیت دارد.

آب آشامیدنی: واکسن را در آب آشامیدنی حل کنید. میزان رقت به سن پرنده بستگی دارد. به این صورت که برای مایه‌کوبی پرندگان 10 روزه 1000 دز از واکسن باید در حدود 10 لیتر آب خنک، تمیز و عاری از کلرین یا دیگر مواد شیمیایی ضد عفونی کننده کاملاً حل شود. برای هر یک روز سن اضافی پرنده، یک لیتر آب اضافی در نظر گرفته شود. در این روش هنگام مصرف واکسن، شیر بدون چربی به نسبت 5/2 در هزار به آب آشامیدنی اضافه شود.

روش اسپری: هر 1000 دز واکسن در 300 -100 میلی لیتر سالین نرمال یا آب مقطر خنک، تمیز و عاری از مواد ضد عفونی کننده حل شود. میزان رقت به سن پرنده و نوع دستگاه اسپری بستگی دارد.

👇محصولات تصادفی👇

رونشناسي باليني مقاله استراتژی تجاری اسب تروا پژوهش رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي ناحيه 2 مشهد در سال تحصيلي 83-82 مقایسه‌ی‌ سبك‌شناختی دانش‌آموزان راهنمایی عشایری و شهری درتعامل با ابعاد فرزندپروری والدین شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب